ДЭХЗ-н Монголын Салбар Хороо

Монголын Салбар Хороо нь (МСХ) Монгол Улсын эрчим хүчний салбарын удирдлагууд, засгийн газрын мэргэжилтнүүд, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, төрийн бус байгууллагуудыг нэгтгэсэн сүлжээ, платформыг бий болгох төвлөрүүлэх, эрчим хүчний салбарын олон талт оролцогчдыг хамруулсан яриа хэлэлцээ зохион байгуулах, Монголын эрчим хүчний байгууллагуудын ашиг сонирхлыг үндэсний болон олон улсын түвшинд төлөөлөх, чадвараа өргөжүүлэн нэмэгдүүлэхийг мөн дэлхийн эрчим хүчний интеграци дахь оролцоог нь дэмжин ажиллах зорилготой бие даасан (хараат бус) ашгийн төлөө бус байгууллага юм.

Mонголын Салбар Хороо нь олон улсын байгууллагын гишүүн - үндэсний зөвлөлийнхөө хувьд хүлээх тэргүүлэх үүрэг бол    

Эрчим хүчний компаниуд, Монголын эрчим хүчний салбарын төлөөлөгчид өдөр тутмын харилцаа болоод олон улсын, дотоодын арга хэмжээний хүрээнд ДЭХЗ-ийн төв оффис, түүний бүрэлдэхүүн байгууллагууд, холбоонууд, олон улсын бусад байгууллагуудтай харилцах эрх бүхий нэгдсэн платформ (нэг цонх) болоход оршино.

Удирдах Зөвлөл

А.ТЛЕЙХАН

Хүндэт Ерөнхийлөгч

П.ТОВУУДОРЖ

Удирдах Зөвлөлийн Дарга

П.ГАНХҮҮ

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

М.ТҮМЭНЖАРГАЛ

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Н.ЭНХБОЛД

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Ч.ДАВААХҮҮ

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

С.ЭРДЭМБАЯР

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Ж.ТҮМЭН-АЮУШ

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б.БЯМБАДОРЖ

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Т.ЦЭНГҮҮН

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

С.ХҮРЭЛБААТАР

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Д.НАНДИНБАЯР

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б.АМАР

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Ж.ОСГОНБААТАР

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б.АВИРМЭД

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Хүсэлт илгээх